top of page
Trở về | The Return
Trở về | The Return

Trở về | The Return

một triển lãm của | an exhibition by Lê Brothers

Time & Location

08.01 - 28.01.2024

Manzi Exhibition Space, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

About the Event

[PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Triển lãm l “Trở về”- dự án nghệ thuật mới nhất của Le Brothers

“The Return – Trở về” là dự án nghệ thuật mới nhất của Lê Brothers, nằm trong mạch nghệ thuật tiếp diễn với các dự án trước đây, khởi đầu là Cây Cầu (2010), chuỗi tác phẩm trình diễn tại cầu Hiền Lương, nơi chia cắt hai bờ vĩ tuyến Việt Nam, đến vùng biên giới của Nam-Bắc Hàn gần Bàn Môn Điếm và bức tường Berlin từng chia cắt nước Đức gần nửa thế kỉ. Chia ly và tụ hội trở thành một trong những chủ đề làm việc xuyên suốt của hai nghệ sĩ trong hơn một thập kỉ, mà nghệ thuật trở thành một kênh dẫn dụ để kể về lịch sử, hồi ức, quá khứ với nhiều lớp lang và uẩn khúc chưa từng biết đến.

---------------------------------

Exhibition l “The Return„ the latest art project of the Le Brothers”

“The Return” is the latest art project of Le Brothers, following their previous art project that begins by “The Bridge” (2010), a series of on-site performances from the Hien Luong Bridge, which divided Vietnam into the two regions of the North and the South, to the North-South Korean border near Panmunjom, and the Berlin Wall that divided Germany for nearly half a century. "Separation and Reunion" became one of the major topics of the twin artists for more than a decade when arts became a channel to reveal the individual history, memories, and the past with many layers and unknown meanderings.

Share This Event

bottom of page