top of page

Mộng / Tàn / Phai / Sắc

-
August 4, 2014
July 18, 2014
Hà Mạnh Thắng

'Mộng/Tàn/Phai/Sắc' giới thiệu loạt tác phẩm mới của nghệ sĩ Hà Mạnh Thắng, thuộc trưng bày cá nhân của anh diễn ra tại Thavibu Gallery (Bangkok, Thái Lan) vào tháng 09/2014.


Trong trưng bày này, thay vì xu hướng tái hiện những cảnh quan đô thị đại diện cho những công trình tiêu biểu của Việt Nam, Hà Mạnh Thắng mở rộng tìm tòi chủ đề về ký ức, lịch sử & di sản văn hóa.


"... Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại xuất hiện môt câu hỏi: Cuối cùng trong bạn nghệ thuật sẽ dẫn đến điều gì? Chúng ta nỗ lực làm cho nghệ thuật của mình trở nên mới mẻ hơn, điều đó có quan trọng hay nghệ thuật như là hành trình trở lại tự nhiên - đi xa rồi lại trở về điểm khởi thuỷ. Mọi biến động và thay đổi đều gần với lẽ vô thường. Dường như trong nghệ thuật và cuộc sống vẫn đang có điều gì giống với sự tồn tại của ngôi đền, ngọn tháp, tấm tàn y kia... Lựa chọn cao nhất vẫn là sự lựa chọn của tự nhiên – nơi có những điều mà con người chúng ta không quyết đinh được." - Hà Mạnh Thắng

CÁC TÁC PHẨM
​ẢNH TRIỂN LÃM
ĐÊM KHAI MẠC

Xem thêm về nghệ sĩ

bottom of page