top of page

Cấn Văn Ân

tiểu sử

Sinh năm 1992, Cấn Văn Ân là một nghệ sĩ trẻ năng động của Hà Nội. Các sáng tác của Ân thường đặt ra nghi vấn của nghệ sĩ về hiện thực. Gần đây anh tập trung nghiên cứu và thực hành các dự án nghệ thuật với chủ đề về kí ức, hình và bóng, tin tưởng và ngờ vực, hiện tại và quá khứ, con người xưa và nay trong xã hội.


Cấn Văn Ân đã tham gia một số triển lãm nhóm như: ‘Exhibition Asean Art Exhibition’ (Seoul, Korea - 2017), ‘Festival Mỹ Thuật Trẻ 2017’ (VCCA, Hà Nội); BIENNALE 4-2017 (thành phố Hồ Chí Minh) City, Exhibition ‘’UTOPIA LAND’or ‘’LIMITED N’ INFIN ITE’ (Heritage Space, Hà Nội).

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

HyHy Công - Nông - Binh 5

CẤN VĂN ÂN
2019
50 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

HyHy Công - Nông - Binh 3

CẤN VĂN ÂN
2019
50 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

HyHy Công - Nông - Binh 1

CẤN VĂN ÂN
2019
50 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tượng đài không được nhìn thấy

CẤN VĂN ÂN
2019
70 x 90 cm
Màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

HyHy Công - Nông - Binh 4

CẤN VĂN ÂN
2019
50 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

HyHy Công - Nông - Binh 2

CẤN VĂN ÂN
2019
50 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Bữa tiệc

CẤN VĂN ÂN
2019
54 x 17 cm
màu nước và màu bột trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page