top of page

Nguyễn Ngọc Liêm

tiểu sử

Nguyễn Ngọc Liêm là nghệ sĩ độc lập tại Sài Gòn.  Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, khoa sơn dầu, vào năm 2015, Liêm

dành nhiều thời gian sau đó trải nghiệm nhiều ngành nghề trong cuộc sống trước khi quay lại với nghệ thuật. Anh bắt đầu lại với giá vẽ với những hình ảnh giản đơn mà anh thấy từ tuổi thơ tại thành phố Biên Hoà.  Năm 2017, Liêm được chọn vào Top 20 cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ toàn quốc Vietart Today do Nguyen Gallery tài trợ. Một số triển lãm gần đây bao gồm triển lãm nhóm Son+ tại Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM, và triển lãm MÂY ở Vicas, Hà Nội (2019). 


Liêm hiện sống và làm việc tại Sài Gòn.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Êm

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
43 x 27 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Nàng là một cấu đố...

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
37 x 37 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ký họa 1

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2019
40 x 30 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thực tế 4

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2019
40 x 30 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tĩnh

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
43 x 27 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Em đang mơ gì?

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
43 x 27 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đợi chờ

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
30 x 38 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page