top of page

Nguyễn Nghĩa Cương

tiểu sử

Nguyễn Nghĩa Cương sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Năm 1996, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Anh hiện sống và làm việc tại Bắc Ninh.


Trong những tác phẩm sáng tác suốt thập kỷ vừa qua, Cương khai thác những vấn đề liên quan đến sự giao thoa giữa các giá trị tinh thần phổ cập với hiện thực xã hội đương đại Việt Nam thực dụng. Anh đã xây dựng một cách tiếp cận đầy châm biếm để bàn về tác động của chủ nghĩa hưởng thụ và một ngôn ngữ nghệ thuật cụ thể để diễn đạt quan điểm của mình. Với chủ đề chính trong các tác phẩm là sự thương mại hóa con người và mối quan hệ giữa người với người – anh sử dụng hộp chứa và giấy báo in các hình thù logo, biểu tượng thương hiệu làm giá đỡ bề mặt cho các bức họa bột màu. Phương pháp đưa những logo, những biểu tượng thương hiệu vào hình tượng hội họa vừa gợi nhớ đến trường phái nghệ thuật Pop Art phương Tây thời kỳ đầu nhưng vẫn thấm đậm chất bản địa.


Cương đã có 5 triển lãm cá nhân và tham gia hơn 10 triển lãm tập thể. Tác phẩm của Cương cũng nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Singapore.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Cá ngắm trăng

NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG
2017
80 x 60 cm
màu nước trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page