top of page

Trương Quế Chi

tiểu sử

Trương Quế Chi là một nghệ sĩ và giám tuyển hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác và điện ảnh tại Hà Nội. Các tác phẩm của cô bắt đầu bằng việc tìm kiếm một phong cảnh, một dàn cảnh, trong tương quan với không gian-thời gian, trên đường biên giữa các vùng, trải qua “độ cao của dung thứ”.

Từ năm 2015, cô tham gia vào ban giám tuyển của Nhà Sàn Collective và đảm nhiệm việc giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page