top of page

Vũ Sáng Tác (Ruslan Vũ)

tiểu sử

Ruslan Vũ (Vũ Sáng Tác) là một nghệ sĩ digital art sống và làm việc tại Nga và Việt Nam.


Sử  dụng một ngôn ngữ  thị giác mang đậm tính trừu tượng, đa nghĩa trong nội dung, các tác phẩm của Vũ do đó vừa tinh tế giàu mỹ cảm vừa khơi gợi những khả năng diễn đạt và lý giải khác nhau nơi mỗi cá nhân người xem.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Trong giờ nghỉ

VŨ SÁNG TÁC
2018
49 x 16 cm
in kỹ thuật số

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Khi nữ du kích không cần súng

VŨ SÁNG TÁC
2018
49 x 16 cm
in kỹ thuật số

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Cổng chào

VŨ SÁNG TÁC
2018
49 x 16 cm
in kỹ thuật số

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Icon xây dựng tượng đài

VŨ SÁNG TÁC
2018
49 x 16 cm
in kỹ thuật số

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page