top of page

Tôi đến thăm bạn với một câu chuyện thị giác

-
March 23, 2014
March 19, 2014
Trần Trọng Vũ

Hình ảnh và ngôn từ là hai phương tiện diễn đạt cho mỗi cá nhân, có vẻ xa cách nhau, nhưng chúng thường xuyên được sử dụng đồng thời và thường xuyên chúng cần thiết cho nhau, để một sự vật mang trong nó nhiều ý nghĩa và nhiều sự kiện không rõ ràng cùng đưa về chỉ một lời giải.


Đọc hình ảnh và xem ngôn từ, viết một hình ảnh và vẽ một bài văn - có thể gọi được như thế về công việc của người làm nghệ thuật lẫn người thưởng thức nghệ thuật. Đọc hình ảnh bằng ngôn từ có lẽ là một phương tiện hấp dẫn để thoát ra khỏi hình ảnh. Tìm kiếm hình ảnh nơi ngôn từ cũng có thể là một đề nghị thú vị để đi tới bên kia ngôn từ.


"Tôi đến thăm bạn với một câu chuyện thị giác" sẽ đem tới công chúng tác phẩm đầu tiên của một dự án nghệ thuật của Trần Trọng Vũ, trong đó ngôn từ và hình ảnh là hai kết quả của cùng những sự kiện bất thường của hiện thực. Cuộc đến thăm này cũng sẽ giới thiệu một số tác phẩm đến sau của dự án, dưới những hình thức có thể của văn học và hội họa.

CÁC TÁC PHẨM
​ẢNH TRIỂN LÃM
ĐÊM KHAI MẠC

Xem thêm về nghệ sĩ

bottom of page