top of page

Neo lại Kỳ Lâu

-
April 3, 2017
March 4, 2017
Võ Trân Châu

Phối hợp tổ chức cùng Sàn Art (tp. Hồ Chí Minh) manzi art space giới thiệu 'Neo lại Kỳ lâu’ - triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Võ Trân Châu.


Từ phiên lưu trú sáng tác dài 6 tháng với Sàn Art Laboratory giữa năm 2015, Võ Trân Châu theo dấu một vài hậu duệ của nhà Nguyễn (1802-1945) để thực hiện tác phẩm ‘Thuỷ ảnh’, một phiên bản Long cổn (áo nhà vua mặc khi tế trời) ghép từ áo của các hậu duệ mà cô tiếp xúc. Kéo dài nghiên cứu về triều Nguyễn, kết nối thời gian, bối cảnh lịch sử đó với hiện tại, Trân Châu phát triển các tác phẩm tiếp theo gồm tranh thêu, điêu khắc vải, tranh cắt ghép mosaic hiếm thấy ở Việt Nam. Trong thuỷ trình tưởng tượng đến cố đô hư ảo của nhà Nguyễn, Trân Châu nỗ lực làm đầy lại một số biểu tượng để bàn về thời thế và tâm thế với nỗi khắc khoải xoáy vòng từ quá khứ đến hiện tại.


*Sự kiện thuộc chương trình nghệ thuật của Manzi với sự hỗ trợ của Quỹ CDEF, Đan Mạch

CÁC TÁC PHẨM
​ẢNH TRIỂN LÃM

‘Bằng cách phá vỡ cấu trúc vật liệu không chỉ để tạo tác một vật thể khác, tôi nhìn và chạm vào bề dày của những câu chuyện cá nhân cũng như phản biện đa chiều của lịch sử.’


- Võ Trân Châu, 2015

ĐÊM KHAI MẠC

Xem thêm về nghệ sĩ

bottom of page