top of page

Nhà Tây Biến hình

-
October 29, 2013
October 10, 2013
Nguyễn Thế Sơn
Trần Hậu Yên Thế

Triển lãm của hai nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn & Trần Hậu Yên Thế - hành trình khám phá giá trị vật chất và tinh thần của cảnh quan đô thị Hà Nội thế kỉ 21. 


Với 'Nhà tây biến hình', Nguyễn Thế Sơn tiếp tục mở rộng dự án nghiên cứu về “Sự biến đổi của cảnh quan đô thị” mà anh đã tiến hành gần 10 năm nay, thông qua các dự án cá nhân của mình với các mô hình nhà 3D.


Còn Trần Hậu Yên Thế - lại đưa thêm một lát cắt lịch sử vào hành trình khám phá những ngôi Nhà Tây. Theo dấu những tấm bản đồ và các bức vẽ mà học giả người Pháp Henri Oger, vào năm 1908-1909, đã cho vẽ 4577 bức tranh mô tả mọi khía cạnh đời sống người dân An Nam, Yên Thế đã tạo ra lát cắt riêng của mình khi phân tích đời sống đô thị qua bộ mặt nguyên thủy của các biệt thự. Qua nghiên cứu này, Yên Thế đã tái tạo những chi tiết nguyên bản của các ngôi nhà qua các bức vẽ trên giấy Dó truyền thống của Việt Nam, song hành với các tác phẩm 3D của Sơn như một bản mô tả cho thấy chúng đã bị chuyển đổi ra sao qua năm tháng.


Qua triển lãm này, Nguyễn Thế Sơn và Yên Thế sẽ khiến người xem phải tự suy ngẫm về tiến trình biến đổi của cuộc sống và những hệ lụy mà đời sống hiện đại đem lại.

CÁC TÁC PHẨM
​ẢNH TRIỂN LÃM
ĐÊM KHAI MẠC

Xem thêm về nghệ sĩ

bottom of page