top of page

PRISM - lăn[g] kính lăn[g] trụ

-
August 17, 2015
July 26, 2015
Ly Hoàng Ly
Patricia Nguyễn
John Lee

PRISM - lăn[g] kính lăn[g] trụ - là một dự án nghệ thuật đa phương tiện mang tính tương tác bao gồm video installation, sound installation, photography installation, poetry performance kèm một sê-ri các artist’s book, nhằm khám phá mối quan hệ giữa cơ thể con người, cảnh quan đã và đang được di dời, và ký ức về văn hoá tại Việt nam. 


Thông qua kinh nghiệm hiện thân chú trọng vào thị giác, âm thanh, và sự định vị thông qua xúc giác, PRISM - lăn[g] kính lăn[g] trụ - đưa ra một trải nghiệm đòi hỏi người xem đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa những ý niệm về trí nhớ và mất trí nhớ, về chỗ ở và sự di dời, về xây dựng và phá huỷ. Chơi đùa với sự hình thành ký ức và sự hình thành không gian thông qua biến dạng có tính phản chiếu cùng sự tham gia trực tiếp - bằng việc tự nguyện hay từ chối tương tác - của người xem, PRISM - lăn[g] kính lăn[g] trụ - có thể được xem như một cách thức mời khán giả trải nghiệm nhận thức của họ về một thế giới xuất hiện cùng lúc bên cạnh một thế giới khả dĩ khác.


PRISM - lăn[g] kính lăn[g] trụ - là sự cộng tác giữa một nghệ sỹ Việt Nam, một nghệ sỹ Mỹ gốc Việt, và một nghệ sỹ Mỹ gốc Hàn Quốc.

CÁC TÁC PHẨM
​ẢNH TRIỂN LÃM
ĐÊM KHAI MẠC

Xem thêm về nghệ sĩ

bottom of page