top of page

Khu vườn nhặt

-
April 29, 2013
March 29, 2013
Jamie Maxtone-Graham

"Các hình ảnh trong Khu Vườn Nhặt được bắt đầu từ quan niệm của phương Tây về những miền đất lạ; là một cách mượn cái nhìn của Henri Rousseau (http://www.henrirousseau.org/) cho một không gian mới - không gian đô thị của Hà nội, nơi các loài cây bản địa, các vật dụng của con người và thực phẩm được sắp đặt bên cạnh các nhân vật trong một mối liên hệ không rõ nghĩa.

Cái nhìn hướng tới các nhân vật trong các khung cảnh được tô điểm này là cái nhìn của một người ngoài cuộc, của một người nhìn lên trên – chứ không phải vào trong khung cảnh – mà vì thế mà cũng không được đáp trả."

CÁC TÁC PHẨM
​ẢNH TRIỂN LÃM
ĐÊM KHAI MẠC

Xem thêm về nghệ sĩ

bottom of page