top of page

Đào Tùng

tiểu sử

Đào Tùng là một nghệ sĩ đa phương tiện với các tác phẩm âm thanh, sắp đặt và video thử nghiệm thường lấy cảm hứng từ thực hành sáng tác âm thanh và âm nhạc của anh. 


Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM, Tùng đã tham gia cộng tác trong vai trò là nghệ sĩ thị giác, nhạc sĩ và đạo diễn của các sự kiện trình diễn và sân khấu thử nghiệm ở Việt Nam, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, trong đó có dự án đáng chú ý là Erasable (2012), một vở diễn hướng tới sự xoá nhoà ranh giới giữa nghệ thuật và hành vi đời thường. Tùng là thành viên sáng lập và ban tổ chức sự kiện nghệ thuật Nổ Cái Bùm (Huế, 2020 và Đà Lạt, 2022); đồng thời là nhà đồng sáng lập không gian Open Room và Nest Studio. Năm 2021, anh được lựa chọn là một trong 10 nghệ sĩ đoạt giải thưởng danh giá Dogma Prize.  

Các triển lãm nhóm và cá nhân tiêu biểu của Đào Tùng bao gồm Dự án Bờ thành, Huế, 2022; Video Box, một chương trình của SWAB Barcelona Art Fair, Barcelona, Tây Ban Nha, 2020; Henosis, Baik Art Seoul, Seoul, Hàn Quốc, 2018; Open Room II, Capa Studio, TP. HCM, 2016; và howdy cowboy, MoT+++, TP. HCM, 2015. Năm 2017, anh đã tham dự chương trình lưu trú Open Studio tại 18th Street Arts Center, Santa Monica, LA, Hoa Kỳ.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

'- -' <giấy xi măng, đóng tay>

ĐÀO TÙNG
2022
22,5 cm x 32cm x 1,5cm
Hộp đồng, chữ khắc trên đồng, chữ đánh máy, giấy
(unlimited edition)

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

'- -' <giấy xi măng, đóng tay>

ĐÀO TÙNG
2022
22,5 cm x 32cm x 1,5cm
Hộp đồng, chữ khắc trên đồng, chữ đánh máy, giấy
(unlimited edition)

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page