top of page

Đoàn Xuân Tặng

tiểu sử

Họa sĩ Đoàn Xuân Tặng sinh năm 1977 ở  Nam Định, tốt nghiệp khoa Hội Họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2001.


Sử dụng các chất liệu như  sơn dầu, sơn mài và tranh in độc bản, đề tài sáng tác yêu thích của anh thường là chân dung, phong cảnh con người miền núi, thiếu nữ. Tranh của Đoàn Xuân Tặng mô tả sự giản dị của nỗi cô đơn, mối giao hoà giữa con người với thiên nhiên, sự hòa hợp của kí ức và cảm xúc.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Mây

ĐOÀN XUÂN TẶNG
2018
50 x 50 cm
màu acrylic trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thiếu phụ III

ĐOÀN XUÂN TẶNG
2019
22 x 55 cm
màu acrylic trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thiếu phụ I

ĐOÀN XUÂN TẶNG
2019
22 x 55 cm
màu acrylic trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thiếu phụ IV

ĐOÀN XUÂN TẶNG
2019
22 x 55 cm
màu acrylic trên toan

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page