top of page

An Nguyễn

tiểu sử

Sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học nghệ thuật Huế năm 2012, An Nguyễn được biết tới như một nghệ sĩ trẻ nổi bật của khu vực miền Trung.


An Nguyễn quan niệm: người nghệ sĩ không nhất thiết phải tìm cho mình một loại hình nghệ thuật đặc thù riêng biệt nào để sống chết với nó và khẳng định vị trí của mình ở đó. Hiện anh đang thử sức với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như hội họa, điêu khắc, sắp đặt… Trong các tác phẩm của mình, An muốn tìm hiểu về mối quan hệ và tác động qua lại giữa tự nhiên, con người và môi trường sống.


An Nguyễn từng tham gia nhiều triển lãm nhóm trong nước như: ‘Huế Mộng Huế Mơ’ - Newspace Arts Foundation, TP.Huế - 2015; ‘Festival Mỹ Thuật Trẻ’, TP.Hà Nội – 2014; ‘Triển lãm GIÓ LÀO’ - Tu Do Gallery, TP.HCM - 2014.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

[ ... ]

AN NGUYỄN
2023
30 x 40 cm
sơn dầu trên giấy Canson

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

[ ... ]

AN NGUYỄN
2023
30 x 40 cm
sơn dầu trên giấy Canson

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Mùi hương 1

AN NGUYỄN
2020
24 x 19.7 x 1.5 cm
sơn dầu trên hộp giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thủy Ấn 16

AN NGUYỄN
2015
29,7 x 42 cm
màu nước và màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thủy Ấn 11

AN NGUYỄN
2015
29,7 x 42 cm
màu nước và màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thủy Ấn 1

AN NGUYỄN
2015
29,7 x 42 cm
màu nước và màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

[ ... ]

AN NGUYỄN
2023
30 x 40 cm
sơn dầu trên giấy Canson

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thực phẩm 1

AN NGUYỄN
2020
22 x 14 x 3.5 cm
sơn dầu trên giấy carton và hộp nhựa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thủy Ấn 18

AN NGUYỄN
2015
29,7 x 42 cm
màu nước và màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thủy Ấn 13

AN NGUYỄN
2015
29,7 x 42 cm
màu nước và màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thủy Ấn 9

AN NGUYỄN
2015
29,7 x 42 cm
màu nước và màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page