top of page

Bùi Tiến Tuấn

tiểu sử

Sinh năm 1971 tại Quảng Nam, tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh vào năm 1998, Bùi Tiến Tuấn được coi một trong những hoạ sĩ xuất sắc nhất của Việt Nam ngày nay trong dòng tranh lụa.


Các tác phẩm của anh được thực hiện chủ yếu trên lụa và giấy Dó với ngôn ngữ  đương đại, mạnh mẽ và tinh tế. Chân dung những người nữ trong series tranh gần đây của Tuấn như đang sống trong thế giới tưởng tượng, họ trốn thoát hoàn toàn khỏi những vụn vặt thường ngày.


Bùi Tiến Tuấn đã có nhiều triển lãm cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế. Hiện anh sống và làm việc tại thành phó Hồ Chí Minh.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Những thiên thần đêm

BÙI TIẾN TUẤN
2023
60 x 80 cm
Màu acrylic trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Nàng thơ 1

BÙI TIẾN TUẤN
2023
40 x 60 cm
Màu acrylic trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gái lười - Mèo lười

BÙI TIẾN TUẤN
2023
90 x 60 cm
tranh lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chấm bi nàng

BÙI TIẾN TUẤN
2023
40 x 60 cm
Màu acrylic trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Nàng thơ 2

BÙI TIẾN TUẤN
2023
40 x 60 cm
Màu acrylic trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Nàng

BÙI TIẾN TUẤN
2023
62 x 125 cm
Màu acrylic trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ngàn cánh hạc

BÙI TIẾN TUẤN
2023
60 x 90 cm
Màu acrylic trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ba vũ công

BÙI TIẾN TUẤN
2012
135 x 83 cm
mực, màu acrylic trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page