top of page

Hà Ninh

tiểu sử

Hà Ninh (sn. 1991) là nghệ sĩ đến từ Hà Nội, Việt Nam. Nghệ thuật của Hà Ninh khám phá những cách khác nhau chúng ta sử dụng để xây dựng những hình dung về các vùng lãnh thổ ở phương xa.


Hà Ninh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2014 và Học viện Mỹ thuật bang Pennsylvania năm 2018. Tác phẩm của anh đã được đăng tải trên Hyperallergic, New American Paintings và ArtandMarket. Anh từng tham gia các chương trình lưu trú nổi bật như Skowhegan School of Painting and Sculpture, Corporation of Yaddo tại Hoa Kỳ, Cité Internationale des Arts tại Paris, Pháp, PLOP London tại Vương Quốc Anh, và ASEAN Artists Residency Programme tại Jakarta, Indonesia. Triển lãm cá nhân nổi bật gồm Cheats Codes (2019) giám tuyển bởi Passenger Pigeon Press tại FRONT Art Space, New York, Institute of Distance (2021) giám tuyển bởi Michael Lee tại S.E.A Focus 2021, Singapore, và Recursive Fables (2022) giám tuyển bởi Vân Do tại A+ Works of Art, Kuala Lumpur, Malaysia.


Hà Ninh được đại diện bởi Joshua Lim tại gallery A + Works of Art.

Anh hiện là giảng viên khoa Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Viện Khoảng cách (Trò chơi điện tử - Phiên bản bộ đĩa giới hạn) - PHIÊN BẢN 13

HÀ NINH
2020
21 x 14 x 7,5 cm
Chì màu, mực và chì than trên giấy bồi hộp gỗ, bút acrylic trên bản in phun, ổ SSD 2,5 inch

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Viện Khoảng cách (Trò chơi điện tử - Phiên bản bộ đĩa giới hạn) - PHIÊN BẢN 5

HÀ NINH
2020
21 x 14 x 7,5 cm
Chì màu, mực và chì than trên giấy bồi hộp gỗ, bút acrylic trên bản in phun, ổ SSD 2,5 inch

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Viện Khoảng cách (Trò chơi điện tử - Phiên bản bộ đĩa giới hạn) - PHIÊN BẢN 14

HÀ NINH
2020
21 x 14 x 7,5 cm
Chì màu, mực và chì than trên giấy bồi hộp gỗ, bút acrylic trên bản in phun, ổ SSD 2,5 inch

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page