top of page

Hồ Hưng

tiểu sử

Tốt nghiệp trường đại học Nghệ Thuật Huế 2005, Hồ Hưng tiếp tục theo đuổi khoá tu nghiệp về Màu nước tại Nhật Bản và Thái Lan.


Hiện anh được coi là nghệ sĩ có kỹ thuật vẽ tranh màu nước điêu luyện nhất trong giới hội họa Việt Nam


Hồ Hưng tham gia nhiều triển lãm tại Việt Nam và quốc tế. Các triển lãm cá nhân gần đây của anh như: “Cây và Nắng” – 2011; ‘Màu nước’ – 2013; “Gió Lào” - 2014… được người yêu nghệ thuật đánh giá cao.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Trung du mờ sương

HỒ HƯNG
2021
35 x 25 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Phong cảnh trung du

HỒ HƯNG
2021
25.5 x 15.5 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Quê

HỒ HƯNG
2015
30 x 20 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đồng quê 2

HỒ HƯNG
2015
30 x 20 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tĩnh vật măng cụt

HỒ HƯNG
2015
30 x 20 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Bóng chiều

HỒ HƯNG
2021
35 x 25 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chiều

HỒ HƯNG
2021
25.5 x 15.5 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đồng quê 3

HỒ HƯNG
2015
30 x 20 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đồng quê 1

HỒ HƯNG
2015
30 x 20 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page