top of page

Jamie Maxtone-Graham

tiểu sử

Jamie là nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà quay phim và làm phim người Mỹ từng làm việc tại New York và Los Angeles trong hơn 20 năm. Từ năm 2007 anh nhận học bổng Fulbright và chuyển tới sống tại Hà Nội cùng vợ và con gái. 


Một phần lớn các thực hành cá nhân của Jamie về nhiếp ảnh và hình ảnh động được thực hiện ở Việt Nam và đa dạng về thể loại: phim tài liệu xã hội, nhiếp ảnh chân dung và tĩnh vật. Các tác phẩm của anh có mặt trong nhiều phòng trưng bày và festival nhiếp ảnh khắp châu Âu và châu Á, được xuất bản trên các ấn phẩm, tạp chí phê bình chuyên ngành và được lựa chọn vào nhiều bộ sưu tập tư nhân. Bên cạnh các thực hành cá nhân đa dạng, Jamie còn thúc đẩy cộng đồng nghệ thuật và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong vai trò người hướng dẫn tại những khóa học dài hạn về phim và nhiếp ảnh của Hanoi Doclab.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Tĩnh vật 10

JAMIE MAXTONE-GRAHAM
2013
40 x 60 cm
In mỹ thuật trên giấy anh kim của Hahnemühle

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tĩnh vật 15

JAMIE MAXTONE-GRAHAM
2013
40 x 60 cm
In mỹ thuật trên giấy anh kim của Hahnemühle

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page