top of page

Lâm Tú Trân

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Tuổi thơ

LÂM TÚ TRÂN
2023
60 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Mộng

LÂM TÚ TRÂN
2022
72 x 135 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Trung Thu 2

LÂM TÚ TRÂN
2023
60 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page