top of page

Lê Đình Chung

tiểu sử

Sinh năm 1990 tại Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng, Lê Đình Chung tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật tp. Hồ Chí Minh năm 2015. 


Thực hành nghệ thuật của Chung rất đa dạng từ hội họa tới sắp đặt và video, lấy cảm hứng từ chính mảnh đất quê hương của anh. Chung bị hấp dẫn đặc biệt bởi lịch sử thăng trầm và văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên (mảnh đất trong những năm đầu thập niên 90 được gọi với cái tên Vùng Kinh tế mới), một vùng nông nghiệp bạt ngàn cánh đồng trà và cà phê, cũng là chốn cư ngụ “không tự nguyện” của một lượng lớn các cựu chiến binh Việt Nam kể từ sau cuộc di dân Xây dựng kinh tế trong thời kỳ cải cách. Bị lôi cuốn bởi văn hóa tâm linh, sử truyền miệng, vi lịch sử và vấn đề khai thác quá mức tài nguyên ngày càng căng thẳng tại Tây Nguyên, Chung khảo sát quang cảnh của biến động xã hội và chính trị nhờ phản chiếu qua những ký ức cá nhân của bản thân anh.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Những mối quan hệ không nguy hiểm #3

LÊ ĐÌNH CHUNG
2023
52 x 39,5 cm
bột màu trên giấy roki

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Những mối quan hệ không nguy hiểm #1

LÊ ĐÌNH CHUNG
2023
38,5 x 49 cm
bột màu trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá và chúng tôi thấy cái máy phát điện #5

LÊ ĐÌNH CHUNG
2023
39 x 26 cm
màu bột trên giấy roki

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá và chúng tôi thấy cái máy phát điện #4

LÊ ĐÌNH CHUNG
2022
40 x 54 cm
màu bột trên giấy roki

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá 3

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
21 x 22 cm
bột than, mực trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đạt 1 Lít

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
30 x 21 cm
mực & màu nước trên giấy vở cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Những mối quan hệ không nguy hiểm #2

LÊ ĐÌNH CHUNG
2023
48 x 40 cm
bột màu trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá và chúng tôi thấy cái máy phát điện #6

LÊ ĐÌNH CHUNG
2023
39 x 26 cm
màu bột trên giấy roki

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá và chúng tôi thấy cái máy phát điện #2

LÊ ĐÌNH CHUNG
2022
65 x 41 cm
màu bột trên giấy roki

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá và chúng tôi thấy cái máy phát điện #3

LÊ ĐÌNH CHUNG
2022
54 x 40 cm
Màu bột trên giấy roki

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá 4

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
22 x 17 cm
bột than, mực trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

4 Lù

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
30 x 21 cm
mực & màu nước trên giấy vở cũ

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page