Lê Công Thành

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Phong tình

LÊ CÔNG THÀNH
1998
71 x 82 cm
sơn dầu trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Fortune Telling

LÊ CÔNG THÀNH
1998
28.5 x 26 cm
watercolor on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Love

LÊ CÔNG THÀNH
1995
73 x 83 cm
Oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi