top of page

Lê Công Thành

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Phong tình

LÊ CÔNG THÀNH
1998
71 x 82 cm
sơn dầu trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Sweet Family

LÊ CÔNG THÀNH
1992
43.5 x 48.5 cm
color pigments on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Wish

LÊ CÔNG THÀNH
1999
49 x 43 cm
color pigments on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Passion

LÊ CÔNG THÀNH
1992
49 x 43 cm
color pigments on paper

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page