top of page

Lê Công Thành

tiểu sử

Lê Công Thành (1932 - 2019) tốt nghiệp Khoá Tô Ngọc Vân (1955-1957) và khoa điêu khắc Trường Đại học Mĩ thuật Việt Nam khoá I (1957-1962); Thực tập sinh tại Trường Đại học Mĩ thuật Mat-xcơ-va, Liên Xô cũ (1968-1970)


Không chỉ được biết tới như một trong những điêu khắc gia quan trọng nhất của Việt Nam với các tác phẩm có mặt trong nhiều bộ sưu tập danh tiếng quốc tế. Lê Công Thành còn được cộng đồng nghệ thuật đánh giá cao qua các series tranh sơn dầu và sơn mài với chủ đề về phụ nữ và tình yêu.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Ngâm thơ

LÊ CÔNG THÀNH
1992
47 x 43 cm
sơn dầu trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

LÊ CÔNG THÀNH
1999
49 x 43 cm
màu bột trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page