top of page

Lê Thanh Tùng

tiểu sử

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ Viện Hàn lâm Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh vào năm 2015, Lê Thanh Tùng sớm được biết đến như  một hoạ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam.


Với bút pháp cổ điển và tinh tế, các tranh của Tùng sử dụng motif hình thú vật nhiều lớp ẩn dụ về xã hội và sự phân cấp. Tùng đã tham gia nhiều triển lãm quốc tế tại Nhật bản, Trung quốc, Hàn quốc. Anh hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Màu phấn tiên

LÊ THANH TÙNG
2022
40 x 50 cm
sơn dầu trên toan

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page