top of page

Ngô Văn Sắc

tiểu sử

Sinh năm 1980, Ngô Văn Sắc tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2003.


Những tác phẩm của Sắc phản ánh sự đối lập giữa hư và thật cũng như quan hệ phức tạp của con người để thể hiện cảm xúc và câu chuyện cá nhân. Anh sử dụng nhiều chất liệu như  khắc gỗ, đốt gỗ với giấy báo, cát và acrylic để tạo dựng hình ảnh, kết cấu và sự  tương phản giữa đen và trắng. Mỗi yếu tố trong tác phẩm của anh đều kể một câu chuyện. Các chi tiết cụ thể và những không gian trống thể hiện sự  hư  ảo, hiện thực và những giấc mơ.


Bên cạnh các triển lãm nhóm quốc tế (tại Thái Lan, Malaysia, Hong Kong, Hà Lan) Ngô Văn Sắc đã có nhiều triển lãm cá nhân trong và ngoài nước, tiêu biểu gần đây là: ‘Lát Cắt’ – Craig Thomas, Tp. Hồ Chí Minh – 2017; ‘Giữa đời 2’ – À Gallery, Tp. Hồ Chí Minh – 2016; ‘Giữa hai thế hệ’ – The East Gallery, Toronto, Canada – 2013,…

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Nhạt phai IV

NGÔ VĂN SẮC
2023
30 x 30 cm
chất liệu tổng hợp trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Serie Ký ức tuổi thơ

NGÔ VĂN SẮC
2016
D: 30 cm
đốt gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page