top of page

Nghĩa Đặng

tiểu sử

Nghĩa Đặng là một nghệ sĩ thị giác đến từ Hà Nội và hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. 

Thực hành nghệ thuật của anh sử dụng các hình thức điêu khắc mềm, sắp đặt và tranh vẽ để khám phá những mối quan tâm về tương quan giữa tâm lý, ký ức, ảo mộng và những tàn dư của chúng. Những tác phẩm của Nghĩa Đặng đã được trưng bày tại một số không gian nghệ thuật trong nước và quốc tế như Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory (TP. HCM), Galerie Quynh (TP. HCM), Sullivan Galleries (Chicago, Mỹ),Richard Koh Fine Arts (Singapore).

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Sơ đồ hạt

(minh họa truyện ngắn Medusa của Dương Mạnh Hùng - In lần đầu trong Vườn Sáu Mùa”, Kathmandu Triennale, 2022)

NGHĨA ĐẶNG
2021
21.5 x 19 cm
than chì, chì màu trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Sơ đồ phổi

(minh họa truyện ngắn Medusa của Dương Mạnh Hùng - In lần đầu trong Vườn Sáu Mùa”, Kathmandu Triennale, 2022)

NGHĨA ĐẶNG
2021
21.5 x 19 cm
than chì, chì màu trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page