top of page

Nguyễn Đức Hạnh

tiểu sử

Nguyễn Đức Hạnh sinh năm 1981 và tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2012. Cũng trong năm đó, anh được giải khuyến khích cuộc thi thiết kế đồ họa ASIAN.


Hạnh đã tham gia một số triển lãm nhóm trong nước và quốc tế như: ‘Triển lãm Đồ họa’, Pháp - 2012, ‘Triển lãm Festival nghệ sĩ trẻ’ - Hà Nội - 2014.


Các tác phẩm in kẽm của anh được rất nhiều người yêu thích vì sự chi tiết trong các nét khắc và sự tinh tế trong cách sử dụng màu sắc, hình khối.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Trong tổ #1

NGUYỄN ĐỨC HẠNH
2019
20 x 20 cm
Bản in khắc kẽm

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Trong tổ #3

NGUYỄN ĐỨC HẠNH
2019
20 x 20 cm
Bản in khắc kẽm

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Trong tổ #2

NGUYỄN ĐỨC HẠNH
2019
20 x 20 cm
Bản in khắc kẽm

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đàn bà

NGUYỄN ĐỨC HẠNH
2016
22 x 24 cm
bản in khắc kẽm

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page