top of page

Nguyễn Đức Phương

tiểu sử

Nguyễn Đức Phương (nghệ danh Phương Giò) sinh năm 1982, xuất thân trong một gia đình là nghề giò chả truyền thống tại Ước Lễ, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2007, Nguyễn Đức Phương không tham gia nhiều các cuộc triển lãm cá nhân và nhóm, mà dành nhiều thời gian cho những thử nghiệm khác nhau cả về chất liệu và phương thức thực hành nghệ thuật, đúc rút từ  các chuyến điền dã tới các vùng văn hóa khác nhau (đặc biệt là vùng núi Tây Bắc)


Trong các tác phẩm hội hoạ của mình, anh luôn sử dụng màu tự nhiên từ đất hay hoa cỏ trên giấy dó hoặc các văn bản cũ. Mang phong cách dân gian trong trẻo, tranh của Phương giản dị, bình thản nhưng tinh tế và tràn đầy niềm vui sống.


Các sự  kiện nghệ thuật tiêu biểu gần đây của anh bao gồm: ‘Tỏa 2’ – Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, Hà Nội – 2018; triển lãm cá nhân ‘Ngắm giấy’ – Manzi Art Space, Hà Nội – 2017; Triển lãm nhóm ‘Trông trời, Ngóng thánh’ thuộc chuỗi chương trình DỰNG NHÀ – Nhà sàn Collective, Hà Nội – 2017.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Lịch sử mỹ thuật thời Covid - Trần Trung Tín

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2020
19 x 27,5 cm
mực & màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lịch sử mỹ thuật thời Covid - Nguyễn Sáng

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2020
19 x 27,5 cm
mực & màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lịch sử mỹ thuật thời Covid - Nguyễn Tiến Chung

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2020
19 x 27,5 cm
mực & màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Sơ yếu lý lịch

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2021
40 x 40 cm
giấy dó, màu chàm, lá vàng, bạc

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vùng thiêng

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2022
40 x 50 cm
đất trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Những người vô hình

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
55 x 37 cm
màu tự nhiên trên giấy dó bồi trên vải nhuộm thủ công

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (12-1981)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
55 x 37 cm
màu tự nhiên trên giấy dó bồi trên vải nhuộm thủ công

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (11-1979)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (10-1981)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (9-1981)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (7-1982)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (6-1982)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (4-1982)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lịch sử mỹ thuật thời Covid - Nguyễn Sáng

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2020
19 x 27,5 cm
mực & màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lịch sử mỹ thuật thời Covid - Lê Phổ

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2020
19 x 27,5 cm
mực & màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

AAA

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2022
47 x 21.5 x 8 cm
gỗ, gạch, vật liệu tìm thấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vùng tái định cư

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2022
18 x 21.8 x 8 cm
gỗ, đất, nhôm

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Khúc đồng dao lấm láp

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
84 x 150 cm
màu tự nhiên và nhựa cậy trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (12-1983)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (12-1980)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (11-1980)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (8-1981)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (8-1979)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh(5-1980)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Gắng sống đến bình minh (3-1983)

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
2019
20 x 30 cm
mực và màu tự nhiên trên tạp chí cũ

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page