top of page

Nguyễn Kim Duy

tiểu sử

Khởi đầu quá trình nghệ thuật bằng Hội họa, Kim Duy đặt câu hỏi cho những ẩn dấu bên dưới những lớp màu và hình thái, những nội dung của nghệ thuật được chứa đựng trong ngôn từ. Những sáng tác bằng bút bi ghi chữ trên toan được bắt đầu vào những năm đầu tại học viện nghệ thuật tại Đức, và từ đó Duy tiếp tục theo đuổi nghệ thuật tạo hình với trọng tâm là nội dung và ý tưởng, sử dụng từ ngữ như chất liệu sáng tác cho nghệ thuật tạo hình. Những sáng tác của Duy bóc tách khái niệm của từ ngữ hoàn chỉnh, tháo lắp cấu trúc từ ngữ trở về trạng thái của sự sắp xếp, chuyển chúng từ được đọc sang được nhìn thấy. Thực hành nghệ thuật của Duy thử nghiệm với nhiều vật dụng và chất liệu như máy in, máy xén giấy, giấy ăn, bút bi, bút dạ,… cho đến những chất liệu truyền thống hơn như bút chì, giấy.


Các tác phẩm của anh đã được có mặt trong các triển lãm nhóm, mở xưởng của Nhà Sàn Collective, MoT+++, Heritage Space,…

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Lời mở đầu

NGUYỄN KIM DUY
2021
39,5 x 19,6 cm
bút dạ CD trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page