top of page

Nguyễn Kim Tố Lan

tiểu sử

Sinh năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2005, Lan tích cực tham gia cộng đồng nghệ thuật tại địa phương cũng như khu vực với vai trò  nghệ sĩ đa chất liệu, nhà tổ chức và giám tuyển độc lập. 


Một số triển lãm tiêu biểu của cô gồm: ‘Goodbye to the 40th anniversary of the Vietnam War’ -  Chicago, Mỹ, ‘Hoan hô – thành phố Hồ Chí Minh, ‘Imkmi’ - Tokyo, Nhật Bản, ‘Voi de Nuit | Nightflight  | Bay đêm’ thành phố Hồ Chí Minh. ‘Kẻ bộ hành’ - thành phố Hồ Chí Minh, ‘Nửa bầu trời’ - Galerie  Quynh, thành phố Hồ Chí Minh, ‘Blink’ - thành phố Hồ Chí Minh.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Cục tinh thần (tay phải)

NGUYỄN KIM TỐ LAN
2022
9 x 5 x 3,5 cm (khối điêu khắc)
& 24,5 x 56 cm (tranh)
điêu khắc đất nung & tranh bột màu trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page