top of page

Nguyễn Minh Thành

tiểu sử

Sinh năm 1971 tại Hà Nội và tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 1996, Nguyễn Minh Thành là một trong những nghệ sĩ tiên phong đầu tiên của Việt Nam thử  nghiệm với các phương pháp sáng tạo nghệ thuật mới như  trình diễn và sắp đặt; những người mà sau này đã có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của nghệ thuật đương đại và thử nghiệm của Hà Nội. Lấy cảm hứng từ Phật Giáo và chủ yếu sử dụng mực tàu, màu nước trên giấy dó, các tác phẩm chân dung đượm buồn của Minh Thành là kết quả của những chuyến du hành tâm linh và thiền định, những chuyến du hành tìm kiếm vẻ đẹp, sự hài hoà và sự yên bình tuyệt đối.


Tác phẩm của Nguyễn Minh Thành được triển lãm rộng rãi trong nước và quốc tế, đồng thời cũng góp mặt trong rất nhiều bộ sưu tập, bao gồm Phòng Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia Queensland, Brisbane, Úc; Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka, Nhật Bản; Chương trình Nghệ thuật của Ngân Hàng Thế Giới, và bộ sưu tập Nghệ thuật Đương đại Việt Nam của Post Vidai.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Tĩnh vật

NGUYỄN MINH THÀNH
2012
44 x 26.5 cm
màu trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Sen

NGUYỄN MINH THÀNH
2011
60 x 120 cm
màu gouache trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chân dung 2

NGUYỄN MINH THÀNH
2021
40 x 60 cm
màu gouache trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Cậu bé lai tây

NGUYỄN MINH THÀNH
2011
250 x 150 cm
màu nước, màu bột trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Buổi chiều ngang

NGUYỄN MINH THÀNH
2012
71.5 x 20 cm
mực và màu bột trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Người đàn ông H'Mong

NGUYỄN MINH THÀNH
2019
60 x 80 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô hạn

NGUYỄN MINH THÀNH
2017
80 x 60 cm
sơn dầu trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Không có thời gian

NGUYỄN MINH THÀNH
2017
79 x 59 cm
màu bột, màu nước trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Phong cảnh 4

NGUYỄN MINH THÀNH
2018
30 x 20 cm
màu bột trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lòng còn chưa yên

NGUYỄN MINH THÀNH
2011
120 x 80 cm
màu gouache trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chân dung 3

NGUYỄN MINH THÀNH
2021
40 x 60 cm
màu gouache trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chân dung 1

NGUYỄN MINH THÀNH
2021
40 x 60 cm
màu gouache trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tĩnh vật

NGUYỄN MINH THÀNH
2010
60 x 120 cm
màu bột trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tĩnh vật

NGUYỄN MINH THÀNH
2012
70.5 x 50 cm
màu trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Hoa Hồng

NGUYỄN MINH THÀNH
2019
80 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Lỗ Thông Minh

NGUYỄN MINH THÀNH
2017
79 x 59 cm
màu nước, màu bột trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Phong cảnh 3

NGUYỄN MINH THÀNH
2018
30 x 20 cm
màu bột trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page