top of page

Nguyễn Ngọc Linh

tiểu sử

Sau nhiều năm làm việc như một nghệ sĩ xăm hình tại Hà Nội, năm 2015, Nguyễn Ngọc Linh sang Pháp du học tại Khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Strasbourg. Trong 3 năm tại đây, anh đã tham gia nhiều triển lãm nhóm.


Các tác phẩm của anh tập trung vào giải phẫu cơ thể người, phản ánh những suy tư và ám ảnh cá nhân với nhân dạng và yếu tố định danh của các vật thể sống.


Linh hiện là giảng viên tại MonsterLab - trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa hàng đầu Việt Nam.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Trung thu

NGUYỄN NGỌC LINH
2020
31.5 x 41 cm
bút kim, màu goauche và cắt dán trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

48

NGUYỄN NGỌC LINH
2020
31.5 x 41 cm
bút chì Primascolor và cắt dán

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Màu số 1 (từ cuốn Atlas d'anatomie prométhée)

NGUYỄN NGỌC LINH
2019
29 x 21 cm
màu gouache và bút mực trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Những mối quan hệ phức tạp

NGUYỄN NGỌC LINH
2020
31.5 x 41 cm
bút kim, màu goauche và cắt dán trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Hoa nở không mùi

NGUYỄN NGỌC LINH
2020
31.5 x 41 cm
bút kim trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Are you scared now?

NGUYỄN NGỌC LINH
2022
18 x 13 cm
gel inkpen on dzo paper

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page