top of page

Nguyễn Thị Xuân Mai

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Đô Đô

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
2023
27 x 34 cm
watercolor on silk

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ký họa Saigon 03

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
2022
21 x 29.7 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page