top of page

Phan Thảo Nguyên

tiểu sử

Sinh năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp xuất sắc trường Nghệ thuật Lasalle Singapore năm 2009, 4 năm sau Phan Thảo Nguyên lấy bằng Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa của Học viện Nghệ Thuật Chicago (SAIC), Mỹ.


Là một nghệ sĩ đa phương tiện, Phan Thảo Nguyên sử  dụng hình thức tranh vẽ, sắp đặt, video và trình diễn để diễn tả những khái niệm mang tính lịch sử  và đương đại. Quan sát những điểm mơ  hồ trong chuẩn mực xã hội và truyền thống, được thể hiện qua văn học, triết học và cuộc sống hằng ngày, Phan Thảo Nguyên dàn xếp lại các hệ thống và biểu tượng văn hoá, xã hội đưa vào các thực hành nghệ thuật, qua đó cô đặt ra suy ngẫm của mình về nỗi cô đơn của con người trong xã hội hiện đại. 


Hiện tại, ngoài việc hoạt động như một nghệ sĩ thị giác, Thảo Nguyên còn là thành viên đồng sáng lập nhóm Lao động Nghệ thuật (Art Labor) cùng với Trương Công Tùng và Arlette Quỳnh-Anh Trần, với các dự án nghệ thuật liên ngành đi đôi với việc hỗ trợ  công đồng địa phương.


Phan Thảo Nguyên từng tham gia vào nhiều triển lãm và sự kiện nghệ thuật trong và ngoài nước như: triền lãm cá nhân ‘Quên lãng nên thơ’ – Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, tp. Hồ Chí Minh & Nhà Sàn collective, Hà nội – 2017; ‘Vietnam Now: Changing Society’ - The KunstRAI, Amsterdam, Hà Lan - 2014, ‘Niềm tin vô điều kiện’ - Sàn Art, thành phố Hồ Chí Minh - 2014, ‘Context and Constellation’ - Trung tâm văn hóa nghệ thuật Bangkok, Thái Lan – 2014. Năm 2018, Phan Thảo Nguyên thắng giải cao nhất tại Signature Art Prize; cô cũng nhận giải thưởng của chương trình The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative năm 2016.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Quên Lãng Nên Thơ 14

PHAN THẢO NGUYÊN
2017
29.7 x 21.0 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Quên Lãng Nên Thơ 08

PHAN THẢO NGUYÊN
2017
29.7 x 21.0 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Quên Lãng Nên Thơ 06

PHAN THẢO NGUYÊN
2017
29.7 x 21.0 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page