top of page

Romain Orfeuvre

tiểu sử

Là một kiến trúc sư trẻ, Romain Orfeuvre tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Quốc gia tại Toulouse, Pháp năm 2007, chuyên ngành phát triển bền vững di sản văn hoá đô thị.


Từ năm 2004, thành phố Toulouse đã uỷ nhiệm anh hỗ trợ chính quyền thành phố Hà Nội trong việc bảo quản di sản khu vực 36 phố cổ thông qua các hoạt động khảo sát, phục hồi nhà, đền, chùa cổ, đường phố.


Thông qua các tác phẩm của mình, Romain mong muốn thể hiện tình yêu và lòng ngưỡng mộ của mình tới Hà Nội và những giá trị văn hoá của thành phố này – cả hữu hình và vô hình, vẫn còn tồn tại và đã gần biến mất.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Phố cổ Hà Nội 36 phố phường - Khu vực Cửa Đông thế kỷ XIX

ROMAIN ORFEUVRE
2014
80 x 60 cm
bản in trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Quang cảnh Cầu Gỗ thế kỷ XIX

ROMAIN ORFEUVRE
2014
80 x 60 cm
bản in trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page