top of page

Sandrine Llouquet

tiểu sử

Sinh năm 1975 tại Montpellier, France, Sandrine Llouquet tới sống tại Việt Nam từ năm 2005. Cô tốt nghiệp Trường École Pilote Internationale d’Art et de Recherche -Villa Arson năm 1999.


Sandrine là thành viên sáng lập Wonderful District, một dự án thúc đẩy nghệ thuật đương đại qua các hoạt động triển lãm, hoà nhạc, sân khấu; và cũng là thành viên của Mogas Station, một nhóm hoạt động nghệ thuật Việt Nam.


Tác phẩm của cô đã được triển lãm tại rất nhiều nơi bao gồm Palais de Tokyo, Paris, trung tâm nghệ thuật Yerba Buena, California và Tate Modern, London. Cô cũng đã tham gia một vài Biennale cùng Mogas Station như Singapore Biennale (2006) và Migration Addicts –một sự kiện song song với Venice Biennale lần thứ 52. Tranh, tác phẩm và video của Sandrine được sưu tầm trong các bộ sưu tập tư trên khắp thế giới.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Vô đề #4 (Sandrine Llouquet)

SANDRINE LLOUQUET
2007
60 x 40 cm
màu nước, mực và chì trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #1 (Sandrine Llouquet)

SANDRINE LLOUQUET
2007
60 x 40 cm
màu nước, mực và chì trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #6 (Sandrine Llouquet)

SANDRINE LLOUQUET
2015
29.7 x 42.0 cm
chì trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #3 (Sandrine Llouquet)

SANDRINE LLOUQUET
2007
60 x 40 cm
màu nước, mực và chì trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #5 (Sandrine Llouquet)

SANDRINE LLOUQUET
2007
60 x 40 cm
màu nước, mực và chì trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page