top of page

Sto Len

tiểu sử

Là nghệ sỹ tranh in, điêu khắc, nhạc sĩ, đồng thời là một giám tuyển với niềm say mê đặc biệt dành cho ứng tác và thử  nghiệm đa chất liệu. Những tác phẩm gần đây của Sto trên sách, bản đồ hay những tấm áp phích cũ đã thay đổi truyền thống tạo màu vân cẩm thạch trên giấy của kỹ thuật in Suminagashi bằng cách khai thác bụi bẩn, sơn phun và nước bị ô nhiễm để xây dựng bề mặt in.


Tận dụng sự  can thiệp của các yếu tố môi trường tự nhiên như  bụi, cặn bẩn, Sto mang lại một cách tiếp cận phóng khoáng hơn, thách thức nguồn gốc vốn nặng tính trang trí của phương thức in này. Là nghệ sĩ có dòng màu Việt, sống và làm việc tại Brooklyn, Mỹ, Sto Len đã kết hợp mối liên hệ nội tại đó của mình trong quá trình nối kết các vấn đề về lịch sử, môi trường và chính trị của cả hai đất nước.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Những cái bóng Hydro

STO LEN
2016
30 x 40 cm
màu dầu, cặn bụi, nước và thời gian trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page