top of page

Tào Linh

tiểu sử

Sinh năm 1960 tại Hà Nội, Tào Linh là một trong những hoạ sĩ tự  học tài năng của Việt Nam.


Được biết tới qua các tác phẩm mực tàu trên giấy dó, Tào Linh đã đạt đến độ tinh tế về kỹ thuật sử dụng chất liệu giấy với việc khai thác thành công độ loang, độ thấm của mực trên chất liệu cổ truyền này.


Anh đã có 2 cuộc triển lãm cá nhân và đã tham gia nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài nước.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Vô đề 10 (Tào Linh)

TÀO LINH
2017
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Despacito

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tự họa

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Một ảo tưởng bầu bạn

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Múa

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Bậc thầy cải trang

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đám đông cô đơn

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #1 (Tào Linh)

TÀO LINH
2019
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề

TÀO LINH
2019
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #4 (Tào Linh)

TÀO LINH
2019
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chuếnh choáng

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tóc xõa tơ vàng

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Như thể nằm mê

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Người trong bao

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vở kịch một màn

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Phố trong sương

TÀO LINH
2018
40 x 30 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #6 (Tào Linh)

TÀO LINH
2019
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #5 (Tào Linh)

TÀO LINH
2019
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #3 (Tào Linh)

TÀO LINH
2019
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề #2 (Tào Linh)

TÀO LINH
2019
50 x 35 cm
mực trên giấy dó

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page