top of page

Till Ansgar Baumhamer

tiểu sử

Till Ansgar Baumhauer là nghệ sĩ tự do, giám tuyển và nhà báo đến từ thành phố Dresden, Đức. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hội họa và Mỹ thuật, anh nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Bauhaus Weimar năm 2015. 


Nhiều năm qua, một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của nghệ sĩ từng dành được nhiều giải thưởng này luôn là các hình thức nghệ thuật trải nghiệm, hình tượng hóa sự giao tiếp truyền đạt đến từ bạo lực.


Năm 2019, Till đến Việt Nam tham gia chương trình lưu trú nghệ sĩ trong ba tháng và góp mặt trong Tháng Thực hành Nghệ thuật (MAP 2019) – dự án trao đổi và phát triển nghệ thuật đương đại quốc tế được tổ chức hàng năm do Heritage Space

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Ngày trên bãi biển 1

TILL ANSGAR BAUMHAMER
2019
30 x 42
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ngày trên bãi biển 2

TILL ANSGAR BAUMHAMER
2019
30 x 42
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page