top of page

Trần Nguyễn Trung Tín

tiểu sử

Sinh năm 1992, tốt nghiệp đại học mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh khoa Lụa, Trần Nguyễn Trung Tín hiện đang là họa sĩ, minh họa tại Sài Gòn.


Vẽ là cách Tín xem xét một đối tượng và nêu lên suy nghĩ bản thân. Qua quá trình sáng tác, anh hiểu khai thác các khía cạnh con người, sự  việc, kiến thức mới, và quan trọng là hiểu chính bản thân mình. Anh vẽ nhiều tranh thuộc mảng chân dung. Anh xem chân dung của đối tượng trong tranh là chân dung sự sáng tạo bản thân. Vẽ chân dung là cách cụ thể thể hiện ấn tượng về đối tượng nhưng đôi khi chân dung chỉ là mượn cớ  để thể hiện một cảm giác hoặc nêu lên những suy nghĩ bên trong.


Các triển lãm tiêu biểu của anh bao gồm: ‘Khi Chất thể chống lại Mơ Mộng; Nhục thể chống lại Vô nhiễm; Ý thể chống lại Vật chất – Các khả năng mới của tranh vẽ’ – Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, tp. Hồ Chí Minh – 2017; ‘Triển Lãm Trẻ’ – 2014; ‘Những Người Lạ Biết Trước’ – 2014; ‘The Dogma Prize’ – 2013

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Thế hệ Woodstock mới

TRẦN NGUYỄN TRUNG TÍN
2015
22 x 23.5 cm
mực trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page