top of page

Trần Tuấn

tiểu sử

Sinh năm 1981, Trần Tuấn tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 2006. Thực hành nghệ thuật của Tuấn lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong chính gia đình anh.


Tuấn đã tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật quốc tế như Triển lãm nhóm ‘Miền Méo Miệng’ - Bildmuseet Contemporary Art Museum, Thụy Điển – 2015; Singapore Biennale – 2014. Anh cũng có các triển lãm cá nhân gây tiếng vang trong nước như: ‘Bài học Đầu tiên’ – 2018; ‘Nấm Hoàng Đế’ - 2013 ‘Mây biến thể’ – 2012; ‘Nặng Bồng Nhẹ Tếch’ – 2011,..


Bên cạnh các thực hành cá nhân, Tuấn cũng đóng góp nhiều hoạt động thúc đẩy nghệ thuật trong cộng đồng địa phương. Năm 2012, anh lập ra Then Studio ở Huế nơi tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật đa dạng và nhanh chóng trở thành trung tâm giao lưu của các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ và cộng đồng trẻ. Năm 2017, anh bắt đầu một chương trình lưu trú nghệ thuật mang tên “Lang Art Dorm” nhằm mở ra cầu nối trao đổi cho các nghệ sĩ của Huế với những nghệ sĩ quốc tế.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Bánh vẽ #2

TRẦN TUẤN
2020
36 x 62 cm
màu acrylic trên cánh cửa gỗ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Bánh vẽ #1

TRẦN TUẤN
2020
36 x 62 cm
màu acrylic trên cánh cửa gỗ

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page