top of page

Võ Trân Châu

tiểu sử

Võ Trân Châu là nghệ sĩ thị giác tại TP. Hồ Chí Minh. Châu quan tâm tìm hiểu xã hội đương đại thông qua sự tương tác trong các mối quan hệ giữa con người với nhau và với tập thể. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghề thêu, cô trân trọng ngôn ngữ của chỉ và vải, cô chọn chúng cùng quần áo cũ - những đồ vật lưu giữ lịch sử cá nhân - làm chất liệu cho thực hành nghệ thuật của mình. Khi sử dụng vải đã qua sử dụng – một chất liệu chứa đựng những câu chuyện cá nhân, Châu phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa vi sử và chính sử của quốc gia, xã hội. Cô đào sâu vào lịch sử văn hoá và xã hội của Việt Nam để làm nổi bật các vấn đề như sức lao động, tiêu thụ và chất thải.


Các triển lãm tiêu biểu bao gồm: ‘Nhặt lá Rừng xưa’ (Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory, TP.HCM, 2020); ‘Nơi Biển Nhớ‘ (The Mistake Room, Los Angeles, CA, Mỹ, 2019); ‘Unfolding: Fabric of Our Life’ (Centre for Heritage, Art & Textile (CHAT)/MILL6, Hồng Kông, 2019); ‘Người (được) ngắm’ (Sàn Art, TP. HCM, Việt Nam, 2018); ‘Neo Lại Kỳ Lâu’ (Manzi Art Space, Hà Nội & Salon Saigon, TP. HCM, Việt Nam, 2017); ‘Toả’ (VCCA, Hà Nội, Việt Nam, 2017); ‘Still (the) Barbarians’ (EVA International: Triển lãm Nghệ thuật Lưỡng Niên Ireland, Limerick, Ireland, 2016); ‘Suzhou Documents’ (Bảo tàng Nghệ thuật Tô Châu, Tô Châu, Trung Quốc, 2016).

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Nhặt lá rừng xưa

VÕ TRÂN CHÂU
2019
137 x 100 cm
quần áo cũ

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đâu đó quanh đây 2

VÕ TRÂN CHÂU
2020
45 x 34.5 cm
quần áo cũ, cửa gỗ tìm thấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đâu đó quanh đây 1

VÕ TRÂN CHÂU
2020
57 x 51 cm
quần áo cũ, cửa gỗ tìm thấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page