top of page

Võ Trọng Hồng

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Bên bờ sông Hồng

VÕ TRỌNG HỒNG
2020
56 x 38 cm
màu nước trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Night at Saint - Louis Cathedral

VÕ TRỌNG HỒNG
2020
56 x 38 cm
watercolor on paper

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page