top of page

Con thuyền Noa

-
February 5, 2023
December 24, 2022
Nguyễn Phi Phi Oanh

Trở lại manzi sau tròn sáu năm - kể từ triển lãm cá nhân ‘Thấu/Scry’ vào tháng 12 năm 2016 - tại lần trưng bày này, Phi Phi Oanh tiếp tục khảo nghiệm và trình hiện những khả thể của sơn mài với loạt tác phẩm mới, đa dạng về kích thước, quy mô, thủ pháp. ‘Arca Noa’ gồm 10 tranh sơn mài thuộc các series khác nhau cùng một sắp đặt với hai ‘Thấu kính sơn mài’ (Lacquerscopes).


“‘Arca Noa’ là nỗ lực nắm giữ và lưu trữ, trong hình hài sơn mài, mối quan hệ của chúng ta - loài người với trái đất, là bằng cứ cho sự chấp nhất và ý chí chiếm hữu của con người với tự nhiên, khao khát thuần hóa và vật hóa mọi thực thể và sự sống xung quanh. Các tác phẩm được trưng bày vừa như một sự thu lưu ngẫu nhiên những tàn tích của kỷ nguyên này - một thời đại lơ lửng trong trạng thái cân bằng mong manh, lại vừa như một sự biểu tượng hóa cái nhìn luôn đặt con người làm trọng tâm “


Các tác phẩm cũng là khám phá của Phi Phi Oanh về một dạng chủ nghĩa hiện thực trong sơn mài; dựa trên sự quan sát trực tiếp lặp đi lặp lại kéo dài nhiều ngày của người nghệ sĩ, trong từng bước phủ lớp nọ lớp kia lên bề mặt rồi lại mài nhẵn đi, như thể xói mòn, một hành trình tự thân đã lưu dấu bước đi của thời gian, cũng như ấn ký của các điều kiện vật lý thuộc về không gian tương tác với xáo động trong nội tâm người nghệ sĩ. Với Phi Phi Oanh, quy trình kiến tạo rồi phá hủy liên tục để tiến tới một hình ảnh gói gọn cuối cùng khiến cho vật thể được quan sát và khắc họa dường như hiện diện trong những khoảnh khắc và thời điểm khác nhau. Không phải là cái kiểu bắt chộp được một trạng thái đúng nhất và duy nhất về màu / tông sắc như trong một bức ảnh, hiện thực sơn mài của Phi Phi Oanh lại tồn tại bởi độ trượt/ sự vuột ra của trải nghiệm liên tục biến đổi trong việc nhìn và thậm chí cả công nghệ để nhìn. Với Oanh, chính tính chất khó kiểm soát của sơn ta là tiềm năng nổi bật nhất của chất liệu này trong lĩnh vực hội họa.


Những dạng thức và hình thái mới của sơn ta được thăm dò ở cả khía cạnh vật lý (thông qua thử nghiệm trên các bề mặt và chất nền sáng tác khác nhau) lẫn khía cạnh biểu tượng (thông qua nới rộng phạm vi diễn giải cũng như đào sâu lý thuyết về vật liệu). Với Phi Phi Oanh, sơn mài, hay chính xác hơn là sơn ta, không đơn thuần là một chất liệu tạo hình bất hoạt, thay vào đó là một vật liệu ứng biến có khả năng đại diện cho một loạt các quan hệ địa phương, văn hóa, môi trường và thiên nhiên liên tục vận động và biến đổi.


Tính vật thể đối chiếu với phi vật chất hóa, Thuần hóa với chiếm hữu; Nỗ lực kéo dài và lưu giữ những vô hình - ký ức được hữu hình hóa bằng hiện thân vật lý, Mối tương quan giữa vi mô và vĩ mô, giữa vỗ về ký ức riêng tư với chất vấn sự vĩ đại của quy mô loài người, ‘Arca Noa’ nhắc nhớ ta về tính hữu hạn của tồn tại, dẫu rằng hủy diệt và tái sinh luôn có vòng tuần hoàn tự thân của nó, vẫn có những biến mất khó mà tránh thoát cũng như không thể vãn hồi.

CÁC TÁC PHẨM
​ẢNH TRIỂN LÃM
ĐÊM KHAI MẠC

Xem thêm về nghệ sĩ

bottom of page