top of page
PCF_logo_txt_English_black.jpg
160950086_436118320781797_7950658650679164540_n.jpg
manzi.png
bỏ logo.png

Một dàn dựng tiếp diễn của

Nguyễn Huy An, Lại Thị Diệu Hà, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trinh Thi & Nguyễn Văn Thủy

Tại: sân trước manzi art space & phòng triển lãm manzi

Mở xưởng: 11.00 - 19.00 các ngày từ thứ Tư - Chủ Nhật hàng tuần (từ 24 tháng 2 hết ngày 19 tháng 3)

Có ánh sáng và bóng tối,

Âm thanh và sự câm lặng

Có thực thể tự nhiên cùng vật thể nhân tạo

Có những cái đã qua

Có những điều mới chỉ bắt đầu

Thủ công và máy móc

Xác thực và mô phỏng

Hữu thể và phi vật thể

Thân xác với ảo ảnh

Huyền thoại với trần thế

Và tàn rữa …

Giới thiệu chung

Giày

Thang

Sét

Malevich

      Thủy tức

                   Âm thanh

Hòn non bộ

Những phác thảo nhoáng qua của một câu chuyện không phải đã hoàn thành chỉ chờ bày lại mà hãy còn đó để mà viết ra, dường như kể về vạn vật lại hình như cũng chẳng thực sự về một điều gì…

 

Sáu nghệ sĩ (với phạm vi thực hành đa dạng: nghệ thuật thị giác, trình diễn, âm thanh và hình ảnh động) tại hai không gian trong một cuộc “thí nghiệm cộng sinh” diễn ra trong hơn ba tuần lễ

 

Xuất phát từ một băn khoăn bất tận về “bên kia loài người”, sáu nghệ sĩ mang tới một dàn dựng (có lẽ) mang tính sân khấu, trong đó nhiều thành tố sẽ bất ngờ xuất hiện hoặc lặng lẽ rút lui

nhịp 1 - sketch của An.jpg

'Bốn nhịp' mở xưởng

Thử nghiệm với cả không gian và thời gian, 'Bên kia loài người #1' không phải là một trưng bày TĨNH, CỐ ĐỊNH: ngày thứ <n> sẽ giống như ngày thứ <n + 1>.

Trái lại, song song tại hai địa điểm của manzi - từ Tuần này sang Tuần khác, những diễn biến mới sẽ phát sinh theo các HỒI (như trong một vở kịch); từng tác phẩm sẽ vận động và biến đổi theo các NHỊP (như theo một cơ chế sinh học )

Nhịp #4

14.00 ngày 15 tháng 3 đến 19.00 ngày 19 tháng 3 

SƠ ĐỒ TRƯNG BÀY TÁC PHẨM

ĐANG DIỄN RA

more-than-human - map - no.4.jpg

Nhịp 1
[23.02 - 26.02.2023]

giày thang.jpg

Nhịp 1
[23.02 - 26.02.2023]

giày thang.jpg

Nhịp 2
[01.03 - 05.03.2023]

mờ_edited.jpg

Những diễn biến đã qua

bottom of page